Rado HyperChrome Captain Cook

Najnoviji Rado časovnik nosi ime poznatog britanskog istraživača i pomorca Džejmsa Kuka, odlikuje ga retro dizajn, ali i najsavremeniji automatski mehanizam