Dacija menja logotip, ali ne i strategiju

Dacia, marka koja od samog začetka prkosi pravilima, sada nam se predstavlja u nekom novom, odvažnijem, savremenijem i autentičnijem svetlu. Pripremite se na novo poglavlje u Dacijinoj priči

Objavivši novu strategiju početkom ove godine, Dacia je dala do znanja da okreće novu stranicu u svojoj istoriji. Novo poglavlje odražava se u novom logotipu, amblemu, bojama i terenima koje tek treba pokoriti...

Denis Le Vot, glavni direktor marke Dacia, opisuje Daciju kao „marku koja definiše značenje esencijalnog vozila” i koja je istovremeno pristupačna i privlačna. Marka od samog početka uživa jedinstvenu poziciju na tržištu pa bi u narednim godinama trebala samo da raste, kao što je objašnjeno u videu koji možete pogledati na linku ovde.

Novi logotip i novi amblem simbolišu Dacijinu posebnost i odvažnost i čine krunu obnovljenog vizuelnog identiteta. Oni su plod napora dizajnerskog tima koji je kroz njih želeo da izrazi suštinu Dacijine filozofije kojom se marka vodi od samog početka. Logotip, središnji element novog vizuelnog identiteta, ostavlja snažan utisak čvrstoće i stabilnosti. Oblik slova „D” i „C” je namerno pojednostavljen, a sama slova su prikazana kao međusobno slike u ogledalu koje simbolišu ekonomično razmišljanje i domišljatost marke. Geometrijske linije logotipa stvaraju utisak mehaničkog kretanja niza slova.

Dacia logotype

Amblem, s druge strane, predstavlja samo srce logotipa jer su u njemu slova „D” i „C” povezana kao lancem; snažno i neraskidivo. Zahvaljujući tome novi amblem je moćan, upečatljiv i lako prepoznatljiv, čak i izdaleka. Iako jednostavni i lako razumljivi, novi elementi vizuelnog identiteta su nabijeni značenjem i odražavaju izdržljivost Dacijinih modela – kvalitet u kojoj svakodnevno uživaju milioni kupaca.

Celokupni grafički dizajn je krajnje pojednostavljen kako bi nas podsetio na Dacijinu posvećenost stvaranju esencijalnih vozila. Svi elementi dizajna se savršeno upotpunjuju i čine celinu, pri čemu pokazuju potencijal za digitalnu primenu. Baš kao i marka koju predstavljaju, elementi grafičkog dizajna istovremeno su snažni i fleksibilni. Na primer, slovo „D” u obliku strelice na logotipu usmerava pogled prema središtu dizajna i pritom stvara utisak kretanja koji nam otkriva usmerenost marke prema budućnosti.

Počevši od juna 2021., novi identitet marke će se postepeno komunicirati različitim kanalima (internet stranica marke, oglašavanje, brošure...), a od 2022. godine će krasiti i Dacijina prodajna mesta. Novi logotip i amblem će zasijati na Dacijinim vozilima od druge polovine 2022.