Projekat Tornado - Autonomna mobilnost u ruralnim područjima

Svrha projekta TORNADO je bila da se definišu i ispitaju tehnologije i mogućnosti upotrebe autonomnih usluga mobilnosti u slabo naseljenim područjima. U okviru tog projekta, pokrenutog u septembru 2017. godine, ispitano je nekoliko mogućih upotreba kako bi se ispunili zahtevi lokalnih zajednica

Istraživački projekat su zajedno sproveli Grupa Renault i aglomeracijska zajednica Rambouillet Territoires sa još 10 industrijskih i akademskih partnera

Autonomna mobilnost nije ograničena samo na velike gradove. Eksperimenti koji se sprovode na autonomnim vozilima moraju uključiti posebnosti slabo naseljenih područja. Naime, takva područja se suočavaju sa lošom saobraćajnom povezanošću i sve brojnijim izazovima. Cilj nedavno završenog istraživačkog projekta TORNADO je bio otkrivanje komunikacione infrastrukture i tehnologije uz koje će usluge autonomne mobilnosti postati dostupne u ruralnim i prigradskim područjima. Projekat se zasnivao na dva slučaja upotrebe, a u njemu su zajedno učestvovali industrijski i akademski partneri, aglomeracijska zajednica i lokalno stanovništvo.

mobilabPost

U tu svrhu sprovedena su dva eksperimenta vezana uz usluge autonomne i električne mobilnosti, uključujući sveobuhvatno validacijsko ispitivanje u stvarnim uslovima: Usluga deljene mobilnosti, testirane uz pomoć Renaulta ZOE kako bi se lokalna železnička stanica u Gazeranu direktno povezala sa poslovnim parkom Bel Air - La Forêt u Rambouilletu (na jugozapadu Pariza), usluga prevoza putnika na kratkim relacijama unutar poslovnog parka Bel Air.

Tehnička faza projekta TORNADO zasnivala se na definisanju i razvoju rešenja za autonomnu vožnju, kao i razvoju komunikacione infrastrukture i tehnologija kako bi se: povećala sigurnost: mašinska i programska oprema, ugrađena i daljinski povezana rešenja, povezanost vozila sa infrastrukturom itd, udovoljilo posebnim zahtevima prigradskih i ruralnih područja: uski putevi, kružni tokovi, prepreke koje smanjuju vidljivost, nedostatak oznaka na putu, promene u vrsti terena, uski tuneli sa jednom saobraćajnom trakom itd.

Misija Grupe Renault je bila sledeća: da ostvari 13 kilometara potpuno autonomne vožnje u spomenutim uslovima i tako direktno poveže železničku stanicu u Gazeranu sa poslovnim parkom Bel Air u Rambouilletu. Imajući to na umu, saradnici na projekatu odlučili su da ispitaju funkciju različitih komponenata povezane infrastrukture (povezani semafori i ugrađene kamere uz pomoć kojih vozila prepoznaju nevidljive prepreke). Ispitivanje slučaja upotrebe zaokruženo je stvaranjem usluge prevoza „od vrata do vrata” u poslovnom parku Bel Air. Reč je o autonomnom električnom shuttleu koji može prevesti do 10 ljudi i koji je ispitan na kružnoj ruti koja povezuje različite stanice u parku.

Kako bi prevoz putnika sa jednog kraja poslovnog parka na drugi bio siguran, u shuttle su ugrađeni novi sistemi naših partnera koji omogućavaju naprednu percepciju vozila, iskorišćavanje infrastrukturnih mogućnosti za širenje percepcije i automatizaciju sigurnosnih sistema. Testiranim vozilima Renault ZOE i shuttleom je upravljano uz pomoć iste mobilne aplikacije i naj način su sinkronizovani kako bi pružili nesmetanu uslugu tokom ispitivanja.